آخرين وضعيت ذخيره مخازن سدهاي كشور                         
دوشنبه 1395 سوم آبان
 
معاونت حفاظت و بهره برداري شركت سهامي مديريت منابع آب ايران در راستاي عملي ساختن مديريت يكپارچه از سدهاي مخزني كشور و نظامند نمودن توليد ، پردازش و انتشار اطلاعات بهره برداري سدها ، و در دسترس قرار دادن اطلاعات بروز و صحيح بعنوان مهمترين ابزار تصميم گيري و برنامه ريزي اقدام به پياده سازي سيستم مديريت يكپارچه اطلاعات سدهاي مخزني كشور نموده كه بطور Online اطلاعات وضعيت بهره برداري سدهاي بزرگ را با كمك شركتهاي آب منطقه اي توليد و انتشار مي نمايد . انتظار است شركتهاي آب منطقه اي بعنوان مبادي اصلي توليد اين اطلاعات بيش از پيش با تلاش و پيگيري خود اطلاعات را با بيشترين دقت و بروز در سيستم درج و در فرآيند بهره برداري از آن بهره مند شوند .

شركت مديريت منابع آب ايران - وزارت نيرو جمهوري اسلامي ايران - شبكه خبري آب ايران - شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران

فهرست شركتهاي سهامي آب منطقه اي :
آذربايجان شرقي  ،آذربايجان غربي  ،اصفهان  ،تهران  ،خراسان رضوي  ،خوزستان  ،سیستان و بلوچستان  ،كرمانشاه  ،فارس  ،كرمان  ،گيلان  ،مازندران  ،هرمزگان  ،زنجان  ،يزد  ،اردبيل  ،ايلام  ،بوشهر  ،چهار محال و بختياري  ،خراسان جنوبي  ،خراسان شمالي  ،سمنان  ،قزوين  ،قم  ،كردستان  ،كهكلويه و بويراحمد  ،گلستان  ،لرستان  ،مركزي  ،همدان


نام كاربر

   

رمز عبور

 
 
021-88904019,021-88898618 organ@irandams.com,iran_dams@yahoo.com